Beginnerkursen avslutas för terminen

Instruktören för Beginnerkursen meddelar att kvarvarande kurstillfällen ställs in. Kursen avslutas därmed för terminen.