Viktig info om motionsdanserna

Information från styrelsen till medlemmarna:

Med anledning av att det är så få som deltar i motionsdanserna så blir det inte ekonomiskt hållbart att fortsätta med dessa i nuläget. Motionsdanserna ställs in från och med söndag 3/3 och tills vidare.