Utlärning av linedance

03 - 03jun2016

Norrstrandslogen (personalfest lärare Bergsviksskolan)

From 19:00 until 19:30