Kontakt

Ordförande

Sammankallande,
kontaktperson uppvisningar,
marknadsansvarig

Vice ordförande

Lokalbokning,
broschyrer/flygblad,
närvarolistor,
kontakt Vuxenskolan

Gun-Britt Jonsson Kassör

Ekonomi,
medlemsregister

Sekreterare

Hemsidan,
Facebook

Ledamot

Fika, förråd

Sommardanser

Ersättare

Ersättare

Instruktör

Instruktör

Instruktör

Instruktör