Kontakt

Ordförande

Sammankallande,
kontaktperson uppvisningar,
marknadsansvarig

Vice ordförande

Lokalbokning,
broschyrer/flygblad,
närvarolistor,
kontakt Vuxenskolan

Kassör

Ekonomi,
medlemsregister,
nycklar

Sekreterare

Hemsidan,
Facebook,
sommardanser

Ledamot

Fika, förråd

Ersättare

Ersättare

Instruktör

Instruktör

Instruktör

Instruktör