Motionsdans

Våra motionsdanser är i Munksunds Folkets Hus, söndagar kl 18.00-20.00. Vi hjälps åt att spela, och på varje öppendans ska det vara klart vem som spelar den kommande månaden. Om det är någon söndag som inte blir ”bokad” av någon så kommer den motionsdansen att ställas in.

Datum         Ansvariga

2023-03-05        Marika N
2023-03-12         Therese S
2023-03-19         Anna-Maria N
2023-04-16         Sanna K
2023-04-23         Syllan W

Arbetsuppgifter för ansvariga:

– hämta datorn, om man är på dans söndagen innan man själv är ansvarig kan man ta
hem datorn då
– låsa upp lokalen
– lägga ut deltagarlista och penningpåse
– spela musik med hjälp av datorn
– blanda danser ur olika nivåer så att så många som möjligt får dansa
– se till att fönster är stängda, lyset släckt och att dörren låses vid avslut
– ta reda på pengar, redovisas vid tillfälle till kassören
– se till att nästa ansvarig får musik mm
– nyckeln till lokalen ska följa med datorn