Avgifter

Medlems- och kursavgift

Kursavgift 1.250 kr inklusive medlemsavgift
Anmälan och betalning görs till Vuxenskolan.

Obs! Du betalar endast 1 avgift även om du går flera kurser.

Medlemsavgift stödmedlem 150 kr/år, som betalas till:
Bankgiro: 868-5539


Öppendans och motionsdans

Entré öppendans 50kr, betalas via Swish
Entré motionsdans 50kr, betalas via Swish

Swish: 1233199072